Incidenter vid haveriplatsen

Eftersom Estonias förlisningsplats förklarades vara gravplats bedömde myndigheterna att bevakning var nödvändigt. Övervakningen inleddes den 12 juni 1995 genom att den svenska isbrytaren Ale låg vid haveriplatsen. Vid årsskiftet 1997/98 upphörde Ales uppdrag och sedan dess bevakas förlisningsplatsen genom finsk radarövervakning.

Ett antal incidenter har inträffat genom åren. I juni 1995 avvärjde Ale ett privat försök att bärga omkomna från det förlista fartyget. Den 17 augusti 1997 avvisades det tyska fartyget Fair Play. På fråga om avsikten från Ales befälhavare kom svaret från Fair Play att man ville videofilma Estonia utan att störa gravfriden. Efter uppmaningar från Ales befälhavare att avlägsna sig lämnade Fair Play området. Det har senare framkommit att Fair Play var chartrad av den tyska utredningsgruppen.

I augusti år 2000 genomförde amerikanen Greg Bemis och den tyska journalisten Jutta Rabe dykningar vid vraket. Jutta Rabe återkom sommaren därpå för nya dykningar.

Här finner du en ljudupptagning från incidenten den 17 augusti 1997


Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Sjöfartsverkets information till utrikesdepartementet om isbrytaren Ales bevakning av förlisningsplatsen

Sjöfartsverkets instruktion till besättningen på Ale

Rapport angående övervakningen av M/S Estonias förlisningsplats

Rapport från Ale om incident i juni 1995

Rapport från Ale angående incidenten den 17 augusti 1997

Minnesanteckningar från samtal med Ales befälhavare i maj 1998

Minnesanteckningar från samtal med f.d. befälhavare på Ale

Sjöfartsverkets förslag att bevakningen med svensk isbrytare dras in den 30 december 1997 och att förlisningsplatsen fortsättningsvis bevakas genom finsk radar