Efter förlisningen

M/S Estonias förlisning har engagerat många människor. Klicka här för att gå till Estoniasamlingens personförteckning. En rad beslut har fattats av Regeringen och olika myndigheter. Organisationer och enskilda har tagit olika initiativ på grund av missnöje med JAIC:s rapport. Olika beslut och händelser under de år som gått har ställts samman. Det gäller såväl regerings- och myndighetsbeslut som initiativ från organisationer och enskilda.

Under menyn till vänster återfinns förteckningar över händelseförloppet år för år och dag för dag. Klicka här om du istället vill läsa om vad som hände minut för minut under olycksdygnet.