Radiotrafiken under olycksnatten

I den radiotrafik som spelades in under olycksnatten kan man höra hur M/S Estonias andrestyrman Tormi Ainsalu anropar Silja Europa. På Europa svarar vakthavande styrman Teijo Seppelin på engelska, som är det normala språket på internationella vatten. Ainsalu anropar igen som om han inte hört Seppelin och nu ropar han Mayday. Seppelin fråga på engelska vad som händer. En ny röst på Estonia hörs och det är tredjestyrman Andres Tammes.

Tammes övergår till finska och berättar att man drabbats av 20-30 graders slagsida och blackout. Seppelin frågar om Estonias position. Ombord på Estonia har man uppenbara svårigheter att fastställa positionen på grund av blackouten.

Tammes kommer tillbaka och nu kan han lämna positionen. I bakgrunden hörs Estonias överstyrman Juha Härma ropa ut siffrorna.

Ungefär samtidigt som första Mayday-anropet görs ringer Viking Mariellas befälhavare Jan-Tore Thörnroos upp till bryggan för att ge order om att fartyget ska sakta ner ytterligare. När han hör Mayday-anropet i telefonen kastar han på sig kläderna och rusar upp.

Seppelin väcker Europas befälhavare, Esa Mäkelä och räddningsarbetet dras igång.

M/S Estonia, Silja Europa och Viking Mariella var alla tre på väg till Stockholm. När Estonias nödanrop kom låg Mariella närmast Estonia. Ett antal andra fartyg som fanns i närheten ändrade kurs för att i möjligaste mån bistå haveristen. Silja Symphony och Viking Isabella var på väg från Stockholm till Helsingfors och Finn Jet var på väg från Helsingfors till Travemünde.

Esa Mäkelä utsågs till ” on scene commander ”. Det var han som ledde operationerna under olycksnatten, dirigerade de andra fartygen och räddningshelikoptrarna och höll kontakt med finska sjöräddningen.

Radiotrafiken mellan fartygen och finska sjöräddningen finns utlagd fram till den tidpunkt då räddningshelikoptrarna aviserades.

Observera att klockorna anger estnisk tid, dvs en timme före svensk tid. Tidsangivelserna baseras på JAICs beräkningar och är ungefärliga.

01.22 - 01.34

Lyssna

Transkription

01.26 - 01.29

Lyssna

Transkription

01.30 - 01.32

Lyssna

Transkription

01.33 - 01.35

Lyssna

Transkription

01.36 - 01.39

Lyssna

Transkription

01.40 - 01.42

Lyssna

Transkription

01.43 - 01.46

Lyssna

Transkription

01.49 - 01.49

Lyssna

Transkription

01.50 - 01.53

Lyssna

Transkription

01.54 - 01.56

Lyssna

Transkription

01.57 - 02.00

Lyssna

Transkription

02.01 - 02.03

Lyssna

Transkription

02.04 - 02.06

Lyssna

Transkription

02.07 - 02.10

Lyssna

Transkription

02.11 - 02.13

Lyssna

Transkription

02.14 - 02.16

Lyssna

Transkription

02.17 - 02.21

Lyssna

Transkription

02.22 - 02.24

Lyssna

Transkription