Haveriet/dykningar

Under menyn till vänster och här nedan återfinns länkar till datoranimeringar som visar hur haverikommissionen menar att M/S Estonias haveriförlopp såg ut samt kortare sekvenser från de videoupptagningar som gjordes i samband med dykningar vid vraket i december 1994. Det finns också en video från räddningsarbetet under olycksnatten som filmades från fartyget Finnhansa.

Animation (JAIC)

Dykningar

Finnhansa