2008

Mars

3 mars

Maj

5 maj

  • SSPA-konsortiet och HSVA-konsortiet överlämnar sina studier om M/S Estonias sjunkförlopp till Vinnova som lägger ut studierna på sin hemsida.

23 maj

December

31 december

  • Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) upphör den 31 december 2008. Från den 1 januari 2009 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvaret för Estoniasamlingen.
    Klicka här för att gå till MSB:s hemsida.