2009

Januari

7 januari

  • I ett brev till försvarsminister Sven Tolgfors kräver Föreningen anhöriga till Estoniaoffer i Lindesberg att dykningar görs vid vraket för att söka klarlägga olycksorsaken. Försvarsministern avfärdar kravet med hänvisning till de sjunkförloppsstudier som redovisats. Förutsättningarna för dessa studier var dock att dykningar inte tilläts.

Februari

19 februari

  • Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att behandla ansökningar och betala ut bidrag till anhörig- och överlevandeföreningar som genomför aktiviteter i anslutning till 15-årsminnet av M/S Estonias förlisning. Anslaget till aktiviteterna är 350 000 kronor.

April

22 april

  • MSB beslutar anslå 120 000 kr till Stiftelsen Estoniaoffer och Anhöriga (SEA), 80 000 kronor till Föreningen Anhöriga Estonia (FAE) och 150 000 kronor till Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning (AgnEf) för genomförande av minnesaktiviteter i anslutning till 15-årsminnet av förlisningen.

September

28 september

  • Olika minneshögtider hålls med anledning av 15-årsminnet av katastrofen. Ett seminarium genomför också och i anslutning till detta har Estoniagruppen i Sveriges Riksdag gett ut skriften Estonias fyra gåtor.