Presskonferens den 19:e juni 1996

Vid en presskonferens den 19 juni 1996 meddelar kommunikationsminister Ines Uusmann att Regeringen beslutat att ge Sjöfartsverket i uppdrag att avbryta övertäckningen av M/S Estonia.

Del 1

WMV

Del 2

WMV

Del 3

WMV

Del 4

WMV

Del 5

WMV