Nationell minnesvård i Stockholm

Statens konstråd fick i oktober 1994 Regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för att uppföra en nationell minnesvård för att hedra dem som omkom i Estoniakatastrofen. Fem konstnärer inbjöds till en tävling om minnesvårdens utformning. De inbjudna var Miroslaw Balka, Bianca Maria Barmen, Anthony Gromley, Sigurdur Gudmundsson och Gerhard Metz.

Konstrådet föreslog att minnesvården skulle placeras på Skeppsholmen i Stockholm. Detta stötte på stort motstånd från olika organisationer och institutioner på Skeppsholmen, vilket ledde till att Djurgården valdes i stället.

Statens konstråd ordnade möten med anhörigföreningar för att få deras synpunkter samtidigt som juryarbetet pågick. En särskild bedömningsgrupp med konstnärer, arkitekter, konstvetare och företrädare för kyrkan avgjorde valet av konstverk.

Bedömningsgruppen valde Miroslaw Balkas förslag. Detta godkändes inte av Djurgårdsförvaltningen på grund av att Balkas förslag sträckte sig utanför det markområde som hade anvisats. Balka lämnade då ett nytt förslag som uppfördes intill Galärkyrkogården. Den nationella minnesvården invigdes av Riksdagens dåvarande talman, Birgitta Dahl, på katastrofens årsdag den 28 september 1997.

Alla anhöriga fick en skriftlig förfrågan om hur de ställde sig till inskription av den omkomnes namn. 37 sade nej till namninskription.

Utöver namnen på de omkomna finns följande inskription:

Natten till den 28 september 1994 förliste och sjönk färjan M/S Estonia på resa från Tallinn till Stockholm. I katastrofen på Östersjön omkom 852 människor. De hade sina hemorter i Sverige, Estland, Lettland, Ryssland, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Litauen, Marocko, Holland, Frankrike, England, Kanada, Vitryssland, Ukraina och Nigeria. Deras namn och deras öde vill vi aldrig glömma.

Minneshögtid på 10-årsdagen

Styrelsen för psykologiskt försvar fick våren 2004 Regeringens uppdrag att arrangera en minneshögtid på tioårsdagen av Estoniakatastrofen den 28 september 2004. Många människor – anhöriga, officiella gäster och många andra – samlades på minnesdagen på Djurgården i Stockholm intill den nationella minnesvården.

Kungaparet, talman Björn von Sydow, statsminister Göran Persson och tre andra statsråd hörde till de officiella gästerna tillsammans med Estlands och Finlands ambassadörer i Stockholm.

Tal hölls av talman Björn von Sydow och SPF:s generaldirektör Mats Ekdahl. Skådespelerskan Marie Göranzon reciterade några dikter. Högtiden omramades av musik av Arméns musikkår och sång av ett par klasser från Adolf Fredriks musikklasser.

Kransar lades ner av kung Carl XVI Gustaf samt av Estlands och Finlands ambassadörer.

Många människor hade tagit med sig blommor som lades ner vid minnesvården.

Ett demonstrationståg med framför allt anhöriga utgick från Norrmalmstorg till Djurgården där man anslöt till minnesstunden. Många av dem bar på plakat där man krävde en ny utredning om haveriorsaken.

Se ett bildspel från minneshögtiden.

Här kan du ladda ner en ca 23 minuter lång film som skapats med anledning av tioårsminnet av haveriet.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Regeringens uppdrag till Statens konstråd att undersöka förutsättningarna för att uppföra en minnesvård till minne av offren för Estoniakatastrofen

Brev från Statens konstråd till Regeringen om förutsättningarna för utformning av minnesvård

Budgetförslag till utförande av minnesvård

Protest mot att minnesvården placeras på Skeppsholmen

Förslag till Regeringen från Statens konstråd att platsen för minnesvården ändras på grund av det kompakta motståndet mot placering på Skeppsholmen

Brev till Regeringen om minnesvården från jur. doktor Peter Nobel

Inbjudan till de tävlande konstnärerna att besöka den nya platsen för minnesvård som anvisats

Information om minnesvården till anhöriga från kulturministern

Meddelande om kungens medgivande till område för minnesvård på Djurgården

Kritik mot valet av konstnär

Regeringens beslut angående betalning av kostnader för minnesvård

Information från Statens konstråd till anhöriga om arbetet med minnesvården

Inbjudan till anhörigorganisationer att delta i diskussion om förslagen till minnesvård

Förslag till minnesvård

Förslag till utformning av minnesvård

Förslag till utformning av minnesvård

Förslag till utformning av minnesvård

Förslag till minnesvård ”Den varma stigen”

SEA:s avböjande till att delta i diskussion om förslagen till minnesvård

Bedömningsgruppens beslut om minnesvård

Brev från anhörig till kulturministern med kritiska synpunkter på minnesvården

Brev från anhörig till kulturministern med kritiska synpunkter på förslaget till minnesvård

Brev från kulturministern till anhörigorganisationen SEA

Brev till kulturministern från anhörigorganisationen SEA angående minnesvården

Anhörigorganisationen SEA:s skrivelse om minnesvården till kulturministern

Uppdrag från Statens konstråd till konstnär att lämna in skissförslag till minnesvård

Konstnären Balkas andra förslag till utformning av minnesvård

Offert från konsultgrupp angående projektering och byggledning vid uppförande av minnesvård

Kontrakt med konstnären om utförande av minnesvården

Utskrift av samtal mellan företrädare för Analysgruppen och projektledare för minnesvården på Statens konstråd

Regeringens beslut om utbetalning av pengar till kostnader för minnesvården

PM om minnesvården upprättad på Kulturdepartementet