Transport av försvarsmateriel

TV-programmet Kalla fakta uppgav den 30 november 2004 att försvarsmateriel smugglats på M/S Estonia vid två tillfällen under september 1994 och att detta gjordes för svenska försvarets räkning. Ingen ansvarig myndighet ville kommentera det hela men Regeringen uppdrog den 3 december till hovrättspresident Johan Hirschfeldt att klarlägga sakförhållandena.

Hirschfeldt överlämnade sin utredning till Regeringen den 17 februari 2005. Där konstaterar Hirschfeldt att försvarsmateriel transporterats på Estonia vid två tillfällen under september 1994. Han skriver också att det inte fanns något som tydde på att försvarsmateriel transporterats vid andra tillfällen.

Klicka här för att läsa rapporten