Etiska rådet

För att vidga beslutsunderlaget om eventuell bärgning av M/S Estonia tillsatte Regeringen Etiska rådet hösten 1994. Rådet bestod av Rädda Barnens ordförande, förra centerledaren Karin Söder, ordförande, barnläkaren Lars H Gustafsson, läkaren Peter Paul Heineman, journalisten och författaren Yrsa Stenius, förre utrikesministern Sten Andersson, Sjöfolksförbundets dåvarande ordförande Anders Lindström, som senare blev generaldirektör för Sjöfartsverket, dåvarande domprosten, senare biskopen i Stockholms Stift, Caroline Krook, dåvarande ärkebiskopen Bertil Werkström och avdelningschef Eva Sahlin, Socialstyrelsen.

Utöver rådets rapport finns ingen dokumentation från dess arbete. Däremot finns anteckningar från möten mellan medlemmar i rådet och anhöriga samt dokumentation av samtal med rådsmedlemmar som genomförts av Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder.

I en krönika i Aftonbladet den 12 november 1998 förklarar författaren och journalisten Yrsa Stenius hur man resonerade sig fram i Etiska rådet. Hon skriver att Etiska rådets främsta ambition var att rekommendera ett beslut som innebar att frid så snart som möjligt skulle kunna lägra sig över katastrofplatsen och bidra till att hjälpa fram en läkande sorgeprocess. Yrsa Stenius konstaterar att i stället för frid bredde sorg och bitterhet ut sig hos många anhöriga. Det var en vrede som ansvariga i Regering och förvaltning visade sig vara illa skickade att hantera.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Regeringens förordnande av ledamöter i Etiska rådet

Etiska rådets redovisning av sitt ställningstagande

Förteckning över Etiska rådets sammankomster

Kommentarer till Etiska rådets ställningstagande

Lars H Gustavsson redovisar sina erfarenheter från arbetet i Etiska rådet för Analysgruppen

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Sten Andersson

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Peter Paul Heineman

Peter Paul Heineman har skrivit ner sina erfarenheter från arbetet i Etiska rådet

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Anders Lindström

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Yrsa Stenius

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Karin Söder

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med Eva Sahlin

Anhörigs synpunkter på Etiska rådet

Brevsvar från Karin Söder till anhörig

Brev från Karin Söder som svar på brev

Brev från ärkebiskop Gunnar Weman till anhörig som haft synpunkter på Etiska rådet

Brevsvar från ärkebiskop Gunnar Weman angående brev med synpunkter på Etiska rådet